Giant Steiff Arco German Shepherd Dog

Printable View