1890p Morgan Silver Dollar # (BU) #2

1890p Morgan Silver Dollar (BU)))