1921p Morgan Silver Dollar # (BU) #7

1921p Morgan Silver Dollar (BU)))