1960s Peak Frean's Twiglets Tin

Vintage tin from around the the 1960s