2007 China 100 Yuan 1/4 oz .999 Gold Panda BU Coin

2007 China 100 Yuan 1/4 oz .999 Gold Panda BU Coin as pictured.