2008-09 TOPPS TREASURY ERIC GORDON #127 ROOKIE AUTO REFRACTOR

2008-09 TOPPS TREASURY ERIC GORDON #127 ROOKIE AUTO REFRACTOR