2011 1 oz. Australian Silver Koala

Amazing 2011 1 oz. Australian Silver Koala. Great coin... !!! Get it now as silver is on the rise !!!