2016 Bowman Chrome Baseball Drew Jackson Rookie Auto Orange Refractor #05/25

.