3 lbs of vintage fabric flour sack feed sack scraps!