CORGI AA34806 VICKERS WELLINGTON MK.11 W5461 104 SQUADRON RAF DRIFFIELD AUGUST

CORGI AA34806 VICKERS WELLINGTON MK.11 W5461 104 SQUADRON RAF DRIFFIELD AUGUST 1941 BRAND NEW OPEND FOR PHOTOS