Disney Olszewski Collection 7 pieces

Collection of Olszewski figures all in perfect condition - no boxes - smoke free home .

Includes:

Olszewski Nana From Peter Pan Miniature "You Can Fly" Limited Edition Olszewski- Disney Showcase Collection Tinkerbell " Tricked" Olszewski Story Time Peter Pan Its a Pixie Tinker Bell Olszewski Peter Pan TINKER BELL n HOOK OLSZEWSKI WALT DISNEY FIGURINE Bambi APRIL SHOWER MOUSE BAMBI THUMPER OLSZEWSKI WINTER PLAY FIGURINE RABBIT Olszewski Dumbo The Magic Feather Figurine