Disney snow globe. Snow White

Disney snow globe. Snow white excellent cond.