Egypt 10 Piastres 1940 Banknote King Farouk

EGYPTE 10 PIASTRES 1940