FENTON HOBNAIL VASE

FENTON WHITE MILK GLASS HOBNAIL 8" VASE