German promo cd KAMPFAR: Kvass

full length cd, KAMPFAR: Kvass 6 tracks, Napalm 187/Germany/promo issue/card sleeve ps/'06... Lyktemenn/Til Siste Mann/Ravenheart/Iloverden/Hat Og Avind/Gaman Av Drommer...our sku number:384211