Hello Kitty Ty Beanie Ballz Large Pillow Beanbag Stuffed Plush Toy

New Hello Kitty plush Pillow , Ball.