license plate north dakota chippewa

license plate North Dakota chippewa, nice plate.