Lilliput Lane - Bonnie Scotland

Lilliput Lane. Bonnie Scotland. 2002 The British Collection. L2549

3" tall, 2.5" x 3"