OHIO STATE V MISSOURI FOOTBALL PROGRAM 1945 OSU BUCKEYE