ROYAL DOULTON WHITE NILE TERRINE

ROYAL DOULTON WHITE NILE TERRINE, IN GOOD CONDITION