Stevens Model 107B

410 ga. Single Shot Shotgun, S/N None