W. Strubel, Alton, IL,ILL,Illinois,Good For, Trade, Token

Brass Token