TRON 1/43 Lancia Flaminia Coupe Touring Kit - 1963

TRON 1/43 Lancia Flaminia Coupe Touring Kit - 1963.
NEW, opened box just for photos. Complete.