VINTAGE BANKNOTE.EGYPT.1940. 5 PIASTRES

EGYPT
5 PIASTRES NOTE
1940