VINTAGE MONTBLANC 342 BLACK FOUNTAIN PEN 1940 14K NIB